dev1

290. - 291. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 147

 

290. lapaspuse

Tukša

 

291. lapaspuse

Svētās un augsti godātās trīsvienības vārdā, āmen!

Lai top zināms katram, it īpaši tiem, uz kuriem šis attiecas un ir jāzina, ka apakšā minētajā datumā starp labdzimušo un tikumīgo kundzi Mariju Horstu, atraitni Šulcu kā pārdevēju, un Jozefu Embuteviču kā pircēju, ir noslēgts pastāvīgs, pareizs un mūžīgs dzimtpirkuma līgums sekojošā veidā. Minētā Šulca godājamo mākslas zinātāju Gotlība Šneidera, ievērojamā Kuldīgas zeltkaļa un namnieka, viņas znota klātbūtnē un asistencē, kopā ar visiem mantiniekiem un pēcnācējiem minētajam Jozefem Embutevičam, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem, ar šī raksta spēku viņas nelaiķa vīra, godājamā un ievērojamā Jirgena Šulca, bijušā cepurnieka un šīs pilsētiņas namnieka atstāto dzīvojamo namu ar dārzu, kas atrodas Aizputē, aiz gatves starp Kazdangas un Remešu krogiem, kas robežojas ar godājamā kunga Hermaņa Zēferta zemi, pa ežu iet no gatves uz augšu gar viņa pagalmu un dārzu līdz Zēferta ērbeģim, tālāk gar izrakto aku līdz Zīferta grāvim un laukam, tālāk gar ežu iet uz leju līdz godājamā kunga Johana Vilhelma Rēvalta, namnieka un baznīcas priekšnieka, ežai un dārzam, un tālāk iet gar viņa pagalmu līdz gatvei. Ar visiem piederumiem, ko vien var nosaukt, un tā nospraustajās robežās, grāvjos un robežzīmēs, neko no tā neizņemot, kā tas ir bijis viņas nelaiķa priekšteču īpašums, un kā tas aprakstīts viņas vecajā pirkuma rakstā, ar visām tiesībām un pienākumiem vislabākajā formā, mērā un veidā, kā to turējis viņas nelaiķa vīrs, par 160 florēniem, ko pārdevēja ir pilnībā saņēmusi savās rokās,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00