dev1

44. - 45. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 024

 

44. lapaspuse

viņam tos jāatlīdzina saskaņā ar rātes spriedumu, un viņš nedrīkst nākt uz rāti, iekāms viņi nav salīdzinājušies un izlīguši.

Kurš rātskungs ir vesels. XXVIII.

Ja kurš rātskungs ir tik vesels, ka spēj nostāvēt un iet uz baznīcu, viņam arī jāiet uz rātes sēdēm, kad tas nepieciešams. Ja viņš neatnāk, to jāatlīdzina ar četrām ērēm. Ja pie viņa tiek sūtīts vēstnesis, un viņš neatnāk, jāatlīdzina to ar mārku sudraba. Ja pie viņa sūta vēstnesi trešo reizi, un viņš neatnāk, viņš vairs nedrīkst nākt uz rātsnamu, ja nesamaksā vēl mārku sudraba. Un vēstnesim, kas tiek sūtīts pie rātskunga, ir jārunā ar rātskungu pašu.

Ja rātskungs tiek turēts aizdomās. XXIX.

Ja rātskungs tiek turēts aizdomās tiesā vai citās lietās, un lietas nāk tiesas priekšā, viņš, ja līdz tam ir bijis tiesas sastāvā, nedrīkst piedalīties sprieduma taisīšanā.

Par namnieka tiesību iegūšanu. XXX.

Ja kāds grib iegūt [Rīgas] namnieka tiesības, tās jāiegūst par divpadsmit ērēm. Tikpat jāmaksā, ja viņš grib no namniecības atteikties. Tad viņš var nākt šurp un tirgoties tāpat kā citi namnieki.

 

45. lapaspuse

Tukša

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00