dev1

58. - 59. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 031

 

58. lapaspuse

Ja kāds vīrs ir liecināšanas cienīgs, tam ir jāliecina, tiklīdz kā to pieprasa tiesa. Ja viņš to nedara, sūdzība paliek nepamatota.

Ja vīram tiek uzdota liecināšana. XII.

Ja vīrs ņem liecinieku tiesā, tas, kam tiek uzticēta liecināšana, viņam neko nedrīkst palīdzēt vai lūgt. Pretējā gadījumā viņš var aicināt citu, kam nav ar viņu saistību, tikai ne vairāk kā divus vienlaicīgi.

Par parādu bez lieciniekiem. XIII.

Ja kāds otram dod naudu uz parāda, viņš var neaicināt lieciniekus, bet pats to apliecināt ar savu roku uz svētajiem.

Kā jārīkojas lieciniekiem. XIIII.

Ja kāds ir izraudzījies un aicina liecinieku, viņam to jānogādā tiesā uz nākošo tiesas dienu, ja liecinieks atrodas pilsētā vai tās apgabalā. Ja viņš to nedara, viņam jāzvēr uz svētajiem, ka liecinieks nav varējis ierasties, un jānogādā to uz nākošo tiesas dienu. Ja viņš to nedara, viņš zaudē prāvu. Ja viņš ierodas ar savu liecinieku, bet viņa pretinieks neatnāk, fogtam un rātei liecinieks ir jāuzklausa.

Par lieciniekiem. XV.

Ja vīrs par aizstāvjiem ņem rātskungus, iesniedz sūdzību,

 

59. lapaspuse

un lieciniekam aizstāvji ir pazīstami, visam jāpaliek, kā ir. Var liecināt arī namnieku piesēdētāji, bet tikai lietās, kuru vērtība nav augstāka par viņu mantojamā īpašuma vērtību.

Ja neierodas pirmais liecinieks. XVI.

Ja vīram pirmajā dienā neierodas pirmais liecinieks, jāizmanto otro liecinieku.

Par vienkāršu prasību un atkārtotu liecību. XVII.

Ja viens otram dod parādu ar vienkāršu prasību, viņam jāsaka Jā vai Nē. Tāpat jādara, ja otrs grib apliecināt, ka lietā nav vainīgs.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00