dev1

56. - 57. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 030

 

56. lapasppuse

un ķīlas ņēmējs to atļauj, viņš var liecināt.

Ja ķīlas devējs nomirst. IV.

Ja viens vīrs otram dod ķīlu, un viņam jānāk tiesas priekšā noteiktā laikā, bet vīrs pirms noteiktā laika nomirst, ķīlas ņēmējs tamdēļ nedrīkst ciest, un mirušā mantiniekiem ir jāsamaksā viņa parāds.

Ka vīrs, kurš tiek turēts aizdomās dažās lietās, nedrīkst liecināt. V.

Ja kāds vīrs otru tur aizdomās, aizdomās turētais nedrīkst liecināt, bet [cits] var liecināt par viņu.

Par tādas sūdzības apliecināšanu, kas ir atsaukta. VI.

Kad divi nāk tiesas priekšā par lietu, kas ir notikusi ārpus pilsētas, un otrs saka, ka viņš sūdzību atsauc, to ir jāapliecina mūsu pieaicinātajiem namniekiem, ka sūdzība tiek atsaukta un lieta izbeigta. Neviens mūsu namnieks nedrīkst apsūdzēt citu mūsu namnieku svešas tiesas priekšā vai pēc svešām tiesībām, citādi viņam jāmaksā trīs mārkas sudraba.

Ja vīrs nepatiesi liecina. VII.

Ja vīrs nepatiesi liecina, un to rāte uzzina un patiesi noskaidro, lieciniekam ir vīram, par ko viņš liecinājis, jāsamaksā visi zaudējumi, kas tamdēļ radušies.

 

57. lapaspuse

Turklāt viņš turpmāk nedrīkst liecināt nevienam vīram. Un ja viņš nepatiesi liecina lietā, kas ir vērtīgāka par vienu vērdiņu, viņš zaudē savu dzīvību.

Ja viens biedrs grib palīdzēt liecināt otram. VIII.

Neviens vīrs nedrīkst liecināt par ļaudīm, ar kuriem viņš ir naidā. Viņš arī nedrīkst noteiktās lietās un par parādiem liecināt par savu biedru, uz kuru šī lieta attiecas.

Par lieciniekiem ārpus zemes. IX.

Ja vīrs par liecinieku pieprasa kādu, kurš ir ārpus pilsētas [patrimoniālā] apgabala, viņam liecinieku šurp jānogādā sešu nedēļu laikā. Ja viņš to nedara, viņš paliek bez liecinieka. Ja vīrs pieprasa liecinieku, kurš ir ārpus [Livonijas] zemes, to jānogādā šurp gada un vienas dienas laikā, citādi viņš paliek bez liecinieka. Un ja viens namnieks liecina par otru pret atlīdzību, lieta tiek zaudēta.

Ja vīrs liecina par galvotāju. X.

Ja vīrs liecina par galvotāju, un viņš atrodas pilsētā, viņu jānogādā tiesā nākošajā tiesas dienā. Ja viņš ir zemē – sešu nedēļu laikā. Ja ārpus zemes, citā ķēniņvalstī – gada un vienas dienas laikā. Un, ja viņš neierodas, tas viņam nekaitē.

XI.

Ja kāds vīrs ir liecināšanas cienīgs tiesā

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00