dev1

50. - 51. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 027

 

50. lapaspuse

un viņš tomēr nav ieradies, arī to jāatlīdzina ar vienu ēri. Un ja pie vīra ziņnesis ir sūtīts trīs reizes, bet viņš neierodas fogta un rātes priekšā, ir jāiet uz viņa namu un sētu, un fogts tur paņem ķīlu četru ēru vērtībā par viņa pārkāpumu.

Ja vīrs grib apsūdzēt otru. XVI.

Ja vīrs grib apsūdzēt otru, un otrs grib apsūdzēt viņu, tas, kurš apsūdz pirmais, drīkst otram neatbildēt, kamēr pirmais nav dabūjis spriedumu.

Par parādu nomaksu. XVII.

Pierādītu parādu katram vīram ir jānomaksā divu nakšu laikā. Ar parādu, kas nākas no viena viesa otram, vai no namnieka viesim, jebšu no viesa namniekam, ir jārīkojas, kā šeit rakstīts iepriekš. Parādu, kas nākas no namnieka namniekam, ir jānomaksā četru dienu laikā. Ja tas netiek izdarīts, parādnieks maksā četras ēres, bet fogts un rātskungi apķīlā viņa mantu.

Vīram, kam nav mantojams īpašums pilsētā, ir jāieceļ galvotājs. XVIII.

Ja vīram, kuru uz tiesu uzaicina pilsētas ziņnesis, nav mantojama īpašuma pilsētā, viņam nevar liegt atbildēt, bet pirms tam ir jāieceļ galvotājs.

 

51. lapaspuse

Ja vīram tiek dota ķīla. XIX.

Ja vīram tiek dota ķīla, lai tā būtu dzimtīpašums vai zeme, pilsētā vai ārpus tās, viņam to jāsaņem divu rātskungu klātbūtnē. Mantas ķīlu viņš var saņemt ar paša roku uz svētajiem. Ja pārvaldniekam tiek uzticēta muiža, viņš to nedrīkst ieķīlāt, jo viņš par savu darbu saņem algu.

Sūdzētājs nevar atsaukt savu sūdzību bez fogta piekrišanas. XX.

Sūdzētājs var atsaukt savu apsūdzības lietu tikai ar fogta piekrišanu. Ja viņš tā nedara, maksā pilsētai pusmārku sudraba un fogtam četras ēres. Pēc tam viņam jāseko savai sūdzībai.

Nevienu nevar un nedrīkst piespiest sūdzēt. XXI.

Fogts nedrīkst nevienu vīru piespiest apsūdzēt ne par kādu nodarījumu, nedz atklāti, nedz caur tiesu, nedz slepeni vai atklāti piedraudot. Tiesai ir jābūt taisnīgai.

Par galvotāju iecelšanu tiesas priekšā. XXII.

Ja kāds tiesas priekšā no otra aizņemas uz parāda,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00