dev1

46. - 47. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 025

 

46. lapaspuse

Otrā daļa. Par fogtiem.

Ko fogtam jādara tiesā. I.

Fogtam tiesas priekšā jāklausās divu vīru sūdzību un atbildi, un jājautā vienam vīram starp viņa divām sūdzībām, un taisīt taisnīgu spriedumu. Viņš nevienam vīram nedrīkst kaitēt vai palīdzēt viņu sūdzībā vai atbildē. Viņam arī ir jājautā, vai vīrs piekrīt tam, ko saka viņa aizstāvis. Un vīram jābūt trīskārt uzmanīgam, iekāms viņš sniedz atbildi.

Par rātskungiem, kas sēž [tiesā] pie fogta. II.

Rātskungiem, kas sēž pie fogta, ir jāpilda savs zvērests, ka viņi pret jebkuru vīru izturēsies taisnīgi jebkurā lietā, vienlīdzīgi gan pret bagātiem un nabagiem, draugiem un svešiniekiem. Viņiem jāpiesargās izturēties netaisni pret jebkuru vīru, un nevienam nedrīkst pārkāpt viņa tiesības.

Par aizstāvjiem[1]. III.

Aizstāvim jādod sešas ēres, ja viņš runā par vīra dzīvību, četras ēres, ja runā par vīra veselību, un trīs Lībekas feniņus par sūdzību. Ja viņš pārsūdz spriedumu rātsnamā, tad vienu ēri.

Par paštiesu. IIII.

Neviens nedrīkst patvarīgi tiesāt [citu], citādi zaudē dzīvību.

 

47. lapaspuse

Par sūdzības un atbildes nodošanu cita rokās. V.

Ja vīram ir sūdzība tiesā pret otru, jebšu apsūdz viņu, viņš savu sūdzību vai atbildi var nodot cita rokās, lai uzvarētu vai zaudētu. Taču vīram jābūt pietiekami zinošam lietā, un to viņam jādara divu rātskungu priekšā, un tiem ir tam jāpiekrīt abiem.

Vīrs var runāt pats savā vārdā. VI.

Ikviens vīrs drīkst un var runāt pats savā vārdā tiesas priekšā, kas notiek par naudas lietām.

Ja parādnieks aizbēg vai nomirst. VII.

Ja kāds, kurš ir apkrauts ar parādu, aizbēg vai nomirst, to mantu, ko viņš atstājis, jāsadala ar rātes padomu un piekrišanu, un neviens pēc mantas dalīšanas nedrīkst pieprasīt samaksu.

Ja vīrs paņem apgrūtinātu[2] mantu. VIII.

Ja kāds sev paņem apgrūtinātu mantu, tam pilsētai jādod pusmārku sudraba un fogtam piecas ēres par savu nodarījumu, bet mantu jāatdod atpakaļ.

 


[1] Aizstāvis – persona, kas tiesā gatava apzvērēt par apsūdzētā nevainīgumu.

[2] Apgrūtināta manta – aizdota vai ieķīlāta manta.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00