dev1

48. - 49. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 026

 

48. lapaspuse

Tāpat arī nama kungam, kura mājā manta ir noslēpta, un kurš to ir pieņēmis pēc paša gribas, jādod pilsētai pusmārku sudraba un fogtam četras ēres, un viņam jāatbild par apgrūtināto mantu.

Ja vīrs tiek aizturēts ar fogta piekrišanu. IX.

Ja mūsu pilsētā ierodas vīrs, kurš ir parādā, un atnāk tas, kam viņš ir parādā, un liek viņu aizturēt ar fogta piekrišanu, aizdevējam jāpastāsta par parādu, cik viņam par to ir zināms. Ja aizdevējs to nevar izdarīt, viņiem abiem jāstājas fogta priekšā, un fogtam viņus jātiesā.

Par aizturēšanu. X.

Ja kāds vīrs mūsu pilsētā tiek aizturēts ar fogta piekrišanu un aiziet jebšu aizceļo, viņam to jāatlīdzina pilsētai ar četrām mārkām sudraba.

Ja divi cilvēki saķildojas tiesas priekšā. XI.

Ja divi vīri ierodas tiesas priekšā un saķildojas, fogtam un rātskungiem jāpavēl viņiem izlīgt. Ja viņi pēc tam neizlīgst un nepaliek mierā, viņu lietas iztiesāšana jāaptur, un neviens no tiem neuzvar.

Ka neviens vīrs nedrīkst zvērēt ārpus noteiktā laika. XII.

Ārpus noteiktā laika neviens namnieks nedrīkst otram zvērēt līdz atklātajai tiesas dienai, jo viņam ir zvērestam jāsagatavojas.

 

49. lapaspuse

Taču namnieks viesim, viesis namniekam un viesis viesim to var darīt jebkurā laikā. Katrs, kuram ir tiesības, zvērestu var dot otrajā pirmdienā pēc Lieldienām. Tiem, kas negrib zvērēt, fogtam ir to jāatgādina.

Ja kāds zvērestu nenodod īstajā laikā. XIII.

Ja kādam vīram jāzvēr otram zvērēšanas dienā, un viņš nenodod zvērestu īstajā laikā, un ir apsolījis viņam savu mantu, viņam tā ir jāatdod. Bet ja viņš zvērēs uz svētajiem, ka zvēresta dienā nav varējis ierasties, viņš var nodot zvērestu tiesas dienā.

Ja vīrs patvaļīgi aiziet no tiesas. XIIII.

Ja vīru pilsētas ziņnesis aicina uz tiesu, un viņš tur ierodas, viņam tur jāatbild fogtam par sūdzībām pret viņu. Ja viņš patvaļīgi aiziet un aizbēg no tiesas, to viņam jāatlīdzina pilsētai ar vienu vērdiņu, un viņš līdz ar to ir atzinis vainu, kurā viņu apsūdz.

Ja vīrs tiek uzaicināts uz tiesu, un neierodas. XV.

Ja kāds neierodas tiesā pēc uzaicinājuma, tam to jāatlīdzina fogtam ar vienu ēri. Ja viņš nav atradies pilsētā, bet pie viņa ticis sūtīts

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00