dev1

52. - 53. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 028

 

52. lapaspuse

un viņa mantojamais īpašums un manta ir tikpat vērtīgi, cik parāds, viņam ir jāņem galvotājs. Ja viņš nespēs atdot parādu, galvotājam par viņu ir jāatbild četru nedēļu laikā. Ja galvotājs nomirst, citu galvotāju iecelt nevar.

Vīrs nedrīkst ņemt galvotāju, kuram ir mantojams īpašums šinī pilsētā. XXIII.

Ja vienam vīram ir naudas parāds otram, un viņš aicina galvotāju, kam ir tikpat vērtīgs mantojamais īpašums pilsētā, cik parāds, tāds nedrīkst būt par galvotāju. Ja viņš tādu ņem par galvinieku, jāmaksā pilsētai pusmārku sudraba par šādu pārkāpumu. Viņam jāņem galvotājs, kura īpašums nav ieķīlāts un apgrūtināts ar parādiem.

Ja vīrs savu mantojamo īpašumu ieķīlā par naudu. XXIIII.

Ja kāds no otra aizņemas naudu, atzīst savu parādu un piedāvā savu mantojamo īpašumu par ķīlu, mantojamo īpašumu nedrīkst pieņemt, un viņš to nedrīkst dot. Ja parādnieks uz svētajiem apzvēr, ka viņam nav nedz naudas, nedz apģērbu, nedz zvērādu un citu mantu, ko ieķīlāt, tad viņš var ieķīlāt mantojamo īpašumu, ja viņam tāds ir.

Ja vīrs atrod zirgu vai lopu. XXV.

Ja kāds vīrs atrod zirgu vai lopu, vai kādu lietu, tad par to jāpaziņo fogtam, lai viņš varētu sameklēt saimnieku. Ja kāds to nedara, tādu jāuzskata par netaisnu un negodīgu vīru.

 

53. lapaspuse

Kā jārīkojas ar ķīlu, ko atsūta ar sūtņiem. XXVI.

Ja kādam mūsu namniekam ķīla tiek atsūtīta ar sūtņiem, to noteiktā laikā ir jāsaņem divu godājamu vīru klātbūtnē. Ja ķīla netiek saņemta noteiktajā laikā, jārīkojas pēc tiesas un taisnības. Un ķīla jāpatur četras nedēļas, pēc tam to, saskaņā ar tiesībām, var pārdot.

Par nama pārvaldīšanu, gada maksām un nopelnīto algu. XXVII.

Nama pārvaldīšana, gada maksas un nopelnītā alga ir vissvarīgākās, un no visiem parastajiem parādiem tās jāapmaksā pirmkārt.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00