dev1

80. - 81. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 042

 

80. lapaspuse

Astotā daļa. Par aizbildņiem un testamentu.

Ja vīrs tiek izraudzīts par aizbildni. I.

Ja kāds vīrs ir cienīgs tikt izraudzīts par aizbildni, tās ir viņa tiesības, un tā tam jāpaliek. Šeit nedrīkst būt par aizbildni neviens – nedz namnieks, nedz pilsētnieks – kuram ir parādi mūsu pilsētā.

Kurš vīrs ir cienīgs būt par aizbildni. II.

Kurš vīrs ir cienīgs būt par aizbildni atraitnēm un bāreņiem, un rūpēties par viņu mantu, viņam kopīgi ar mantiniekiem ir jāpaziņo, ka viņš mantu nekādā veidā nemazinās un neizputinās tik ilgi, kamēr viņš atkāpsies no aizbildniecības. Un tuvākais radinieks ir arī tuvākais aizbildnis. Vecāki vēl dzīves laikā var izvēlēties aizbildņus saviem bērniem, un tie būs pilntiesīgi aizbildņi.

Ja ļaudis aizbildni apsūdz rātes priekšā. III.

Ja viens vīrs vai divi atnāk rātes priekšā, un viens vai abi apsūdz aizbildni,

 

81. lapaspuse

aizbildnim nav jāatsakās no sava stāvokļa, jo apsūdzēt var abas puses.

Kad jauneklis vai jaunava kļūst pilngadīgi. IIII.

Neviens jauneklis nevar būt pilngadīgs pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas, un jaunava – pirms četrpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Atraitne ar aizbildņa piekrišanu var gūt ienākumus un tos izdot pēc savas gribas, tomēr mantojumu un nekustamo īpašumu nedz vīrs, nedz sieva nedrīkst aizdot prom.

Par testamentu apstiprināšanu, ko veic divi vai trīs rātskungi. V.

Ja testaments ir paziņots divu rātskungu priekšā, un no tiem viens nomirst, otrs var būt par liecinieku viens pats, kad testaments tiek atvērts. Viņam ir jāapzvēr, ka mirušais rātskungs kopā ar viņu apstiprināja testamentu. Ja par testamentu tiek celta sūdzība, to jāiztiesā šim rātskungam.

Ja vīrs, kuram nav bērnu, grib novēlēt mantu. VI.

Ja vīrs, kuram nav bērnu, grib novēlēt mantu, lai viņš būtu slims vai vesels, viņam vispirms ir jānomaksā savus parādus. Pēc tam viņš var Dieva un savu radu klātbūtnē novēlēt mantojumu bez traucējumiem.

Ko var novēlēt sieva, kas smagi saslimst.VII.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00