dev1

82. - 83. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 043

 

82. lapaspuse

Mantojumu, kas atrodas pilsētas apgabalā, lai tas būtu nekustamais vai kustamais īpašums, ir jāpieprasa gada un vienas dienas laikā. Ja tā nenotiek, mantojums nonāk pilsētas īpašumā. Un ja mantojumam – nekustamajam vai kustamajam īpašumam pilsētā vai tās apgabalā nav likumīgu mantinieku, arī tad tas nonāk pilsētas īpašumā.

Ka mantas atgriešanu jāpieprasa gada un vienas dienas laikā. X.

Ja vīrs ierodas mūsu pilsētā, šeit apmetas, gada un vienas dienas laikā nomirst, un viņa mantinieki pieprasa atgriezt mirušā vīra mantu caur biedriem un draugiem,

 

83. lapaspuse

viņiem ar rātes dokumentu jāpierāda, kad viņi abi ir dzimuši, un ka viņi ir likumīgi un īsteni mantinieki. Ja viņi to nedara, mantinieki neko nepanāks.

Kā mantas atgriešanu jāpieprasa, ja ir pagājis ilgāks laiks nekā gads un viena diena. XI.

Ja kāds vīrs ierodas mūsu pilsētā, šeit apmetas un bez iebildumiem nodzīvo ilgāk nekā gadu un vienu dienu, pēc tam nomirst un atstāj mantiniekus, katram no mantiniekiem, kā iepriekš teikts, ir jāpierāda sava izcelsme. To jāapstiprina diviem rātskungiem vai namniekiem – godavīriem, kurus izvēlas [mirušā] radi.

Par mirušās rokas parādu. XII.

Ja kāds otram pieprasa mantu, ko viņam ir parādā mirušais radinieks, parādu jāpierāda ar rātskungu liecībām, pilsētas grāmatu vai dokumentiem. Tādā gadījumā parādu jāatdod no mirušā atstātā mantojuma, bet rātskungiem vai labiem ļaudīm ir jābūt par lieciniekiem parāda atdošanai.

Par mirušās rokas parāda pieprasīšanu. XIII.

Ja kādam vīram no zemes vai ārzemēm ir mirušās rokas parāds mūsu pilsētā, par kuru ir dokumenti vai sūdzības, to jāpieprasa gada un vienas dienas laikā. Ja viņš to var pierādīt ar dzīvu ļaužu liecībām, mirušā radiem parādu ir jāatdod.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00