dev1

90. - 91. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 047

 

90. lapaspuse

Ja kāds vīrs nogalina citu kautiņā, un viņu par to notiesā, viņam to jāatlīdzina ar trim mārkām sudraba nogalinātā radiem un vienu mārku sudraba rātei. Ja to tiesā nevar pierādīt, viņam jāattaisnojas ar triju godavīru zvērestu.

Par mājas mieru. VIII.

Ja kāds vīrs ar iepriekšēju nodomu vai uzsūtītiem draugiem ielaužas cita vīra namā un uzbrūk viņam ar ieročiem, to vainīgajam jāsamaksā ar paša dzīvību. Ja namā ielaužas bez ieročiem, un to var apliecināt kaimiņi, viņam to pilsētai jāatlīdzina ar desmit mārkām sudraba, un vīram jāatlīdzina zaudējumus pēc pilsētas tiesībām. Un katram, kurš ar viņu kopā ir piedalījies kautiņā, un to var apliecināt trīs kaimiņi, jāmaksā pilsētai trīs mārkas sudraba. Ja vīram mājas miera laušanu nevar pierādīt, viņam jāattaisnojas ar sešu godavīru zvērestu. Un katrs, kurš piedalījies kautiņā, to var noliegt ar triju godavīru zvērestu.

Par krogu. IX.

Ja ļaudis dodas uz krogu dzert, un tur sakaujas, tā nav mājas miera laušana.

Ja vīrs ielaužas cita namā ar varu. X.

 

91. lapaspuse

Ja vīrs ielaužas cita namā ar varu, viņam ir jāatlīdzina visi postījumi, ko viņš tur nodarījis.

Ja kāds dod pajumti slepkavam bez iepriekšēja nolūka. XI.

Ja kāds dod pajumti vīram, kurš nogalinājis citu bruņotā kautiņā jebšu tajā piedalījies, viņš paliek bez vainas. Ja viņš ir devis pajumti miera lauzējam, viņam jāzvēr uz svētajiem, ka to nav zinājis.

Ja kāds dod pajumti vajātam vīram. XII.

Ja kāds dod pajumti vai ēdienu vajātam vīram, to jāatlīdzina ar trim mārkām sudraba. Ja viņš nav zinājis, ka vīrs ir pasludināts par vajātu, viņam jāattaisnojas ar zvērestu.

Ja vīrs no sitieniem paliek guļošs. XIII.

Ja vīrs tiek sasists tā, ka viņš četrpadsmit dienas un naktis paliek guļošs, un pēc tam nomirst, sitēju nav jāapsūdz slepkavībā, bet tikai par sitieniem un brūcēm, ja tādas ir.

Par uzasinātu ieroci. XIIII.

Ja kāds vīrs citu ievaino ar uzasinātu ieroci, tam jānocērt roku. Pēc rātes un apsūdzētāja gribas viņš

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00