dev1

98. - 99. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 051

 

98. lapaspuse

Kāda ir zagļa tiesa. V.

Ja zaglis ir nozadzis vērdiņa vai lielākā vērtībā, viņu jāpakar. Ja ir nozagts pusvērdiņa vērtībā, viņam jāiededzina kauna zīmi jebšu jānogriež ausi, un jāpadzen no pilsētas, pie nāves soda aizliedzot atgriezties. Ja ir nozagts mazākā vērtībā, zagli jāper pie kauna staba un jāpadzen no pilsētas, pie nāves soda aizliedzot atgriezties.

Ja vīrs nozog vistu, zosi, ogles, malku vai sienu. VI.

Ja vīrs nozog vistu, zosi, ogles, malku vai sienu, viņu jāpiesien pie kauna staba. Ja kāds no kauna staba grib atbrīvoties ar naudu, tam jādod pusi sudraba mārkas pilsētai un trīs ēres fogtam.

Par svešas mantas paņemšanu aiz pārskatīšanās. VII.

Ja kāds vīrs paņem svešu mantu aiz pārskatīšanās, viņam tā jāatdod vai līdzvērtīga manta tās vietā, un viņa godam tas nekaitēs. Ja viņš to nedara, viņš ir mantas zaglis.

Par nozagto mantu. VIII.

Ja kāds atrod nozagtu mantu, tā ir jāatgriež atpakaļ īpašniekam. Un ja zaglis tiek notverts, to jāapsargā fogtam.

 

99. lapaspuse

Kurš zog pirtī. IX.

Ja kāds cilvēks pirtī nozog vairāk kā vienas lotes vērtībā un tiek pieķerts, tas zaudē savu dzīvību, un viņu jāpakar.

Kurus jāieraksta melnajā grāmatā. X.

Ja vīrs nozog vērdiņa vērtībā un aizbēg, viņu jāieraksta melnajā grāmatā, un ja viņš kādreiz parādīsies, to jāpakar.

Par neticīgajiem un buršanu. XI.

Ja kristīgs vīrs jebšu sieva ir neticīgs, vai nodarbojas ar buršanu un indēšanu, un tiek pieķerts, tādu jāsadedzina uz sārta.

Ja cilvēks nonāvē pats sevi. XII.

Ja kāds vīrs vai sieva sevi nonāvē, tādu jāizvelk uz lauka, un līķi jāuzdur uz mieta. Un mirušā mantojums pienākas tuvākajiem radiniekiem.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00