dev1

88. - 89. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 046

 

88. lapaspuse

Devītā daļa. Par miesas bojājumiem.

Par miesas bojājumiem. I.

Par miesas bojājumiem ir jāliecina godīgiem namniekiem, lai tas būtu noticis dienā jebšu naktī. Un tam, kas tiek par miesas bojājumiem notiesāts, par savu vainu ir jāsamaksā.

Kurš nekad nevar kļūt par pilsētas iedzīvotāju. II.

Par pilsētas iedzīvotāju nekad nevar kļūt tāds, kurš ir pieķerts vai apsūdzēts par zādzību, laupīšanu un slepkavību.

Par slepkavību. III.

Ja kāds noslepkavo citu un tiek pieķerts, viņam dzīvību jāatlīdzina ar paša dzīvību, un jānocērt galvu. Ja slepkavība ir veikta slepeni, un slepkava tiek pieķerts, viņu jāliek uz rata[1].

Ja vīrs ir veicis slepkavību un atzīstas. IV.

Ja vīrs ir veicis slepkavību, viņš kļūst par vajāto. Ja viņš grib slepkavību atlīdzināt naudā,

 

89. lapaspuse

un to lūdz rātei, viņš slepkavību var atlīdzināt ar desmit mārkām sudraba noslepkavotā radiem, un trim mārkām sudraba pilsētai, ja to gribēs rāte un noslepkavotā radi. Ja slepkavība ir notikusi ar iepriekšēju nodomu, viņam to noslepkavotā radiem jāatlīdzina ar divdesmit mārkām sudraba, un rātei ar sešām mārkām sudraba. Ja radinieki negrib pieņemt atlīdzību, nauda pienākas rātei, un tā atceļ vajāšanu. Un ja viņš pēc tam nogalina vēl kādu citu, viņam to jāatlīdzina kā rakstīts tālāk.

Noslepkavot var tikai cilvēku. V.

Noslepkavot var tikai cilvēku, kurš ir apbruņots. Tas pats attiecas arī uz ievainojumiem. Ja ir vairāk nekā viens ievainojums, cietušais var apsūdzēt katru, kurš ir piedalījies kautiņā.

Ja tiek slēpts noziedznieks. VI.

Ja kāds slēpj vajātu slepkavu, un tiek par slēpšanu notiesāts, viņam par to jāsamaksā ar savu dzīvību vai desmit mārkām sudraba. Ja to nevar pierādīt, viņam jāattaisnojas ar sešu godīgu namnieku zvērestu.

Par kautiņiem. VII.

 


[1] Notiesātajam soda vietā bende ar rata riteni sadragāja kaulus, un viņu vēl dzīvu uzlika uz rata riteņa, kas bija horizontāli nostiprināts uz staba.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00