dev1

86. - 87. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 045

 

86. lapaspuse

Par nepareizu mārciņu. IV.

Ja kāds vīrs tiek pieķerts ar nepareizu mārciņu, kas tiek uzmantota svēršanai un ir vieglāka vai smagāka par Lībekas mārciņu[1], jebšu viņš tiek pieķerts ar bezmēnu, kas nepareizi rāda mārciņas svaru, vieglāku vai smagāku, viņam pilsētai to jāatlīdzina ar vienu mārku sudraba. Ja viņam ir arī divējādi atsvari, pārāk viegli vai pārāk smagi, viņu jāuzskata par viltotāju un jānotiesā.

Par olekti[2]. V.

Ja vīrs mēra ar olekti, tai jābūt pareizai. Ja olekts mērs ir par pirksta platumu īsāks, viņam jāzaudē kaklu, jebšu viņš var to atlīdzināt ar desmit sudraba mārkām. Ja mērs ir īsāks par mazāk nekā pirksta platumu, viņš zaudē savu roku, vai to jāatlīdzina ar piecām mārkām sudraba.

Par beramo vielu mēriem. VI.

Ja kāds vīrs lieto beramo vielu mērus, tiem jābūt pareiziem. Ja viņš to nedara, viņam pilsētai jādod pusmārku sudraba.

Par divējādiem beramo vielu mēriem. VII.

Ja kāds vīrs tiek pieķerts ar divējādiem beramo vielu mēriem, no kuriem viens ir par lielu, otrs – par mazu, viņu jāuzskata par viltotāju un jānotiesā.

 

87. lapaspuse

Tukša

 


[1] 14.gs. 1 Rīgas svara podā ietilpa 20 mārciņas (Zemzaris J. Mērs un svars Latvijā 13.-19.gs. – R., 1981., 145.lpp.)

[2] 1 Rīgas olekts = ap 53,7 cm. (Zemzaris, 1981., 43.lpp.)

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00