dev1

94. - 95. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 049

 

94. lapaspuse

Ja kāds otram ir nodarījis kaitējumu nejauši. XXII.

Ja vīrs otram ir nodarījis otram kaitējumu nejauši, bez nodoma un dusmām, viņam fogtam vai pilsētai nekas nav jāatlīdzina. Ja savainotais vīrs [tiesā] pieprasītu atlīdzību, viņam jādod tikai puse no tās.

Ja kaitējumu ir nodarījis nepilngadīgais. XXIII.

Ja atgadās, ka kaitējumu ir nodarījis nepilngadīgais, tam, kas ir par viņu atbildīgs, ir jāmaksā puse no kaitējuma atlīdzības. Ja tas netiek darīts, vaina paliek uz viņa. Ja vainīgais rātei apsolās vairāk tā nedarīt, bet atkal kaitējumu, vīram, kas ir par viņu atbildīgs, jāmaksā pilna atlīdzība.

Ja otru iemet vai iegrūž ūdenī. XXIIII.

Ja kāds otru iemet vai iegrūž ūdenī, un vīrs noslīkst, viņš dzīvību atmaksā ar savu dzīvību. Ja viņš otru iemet vai iegrūž ūdenī, viņam nepalīdz, bet otrs izglābjas pats, viņam jāmaksā pusi no vīra naudas. Ja vīrs otru iemet vai iegrūž, bet palīdz izglābties, jāmaksā kā par zilumu vai asiņojošu uzsistu brūci.

Ja kaitējumu nodara rati, ragavas vai jājamzirgs. XXV.

Ja miesas bojājumus uz ielas nodara rati, ragavas vai jātnieks, un par to tiek celta sūdzība,

 

95. lapaspuse

bojājumus jāatlīdzina jātniekam vai vīram, kurš vadīja ratus vai ragavas. Ja vīrs atlīdzināt nevar, par atlīdzību ir jāpaņem zirgu.

Ka nedrīkst pretoties goda aizskārējam. XXVI.

Ja kāds otru lamā: Tu esi zaglis, slepkavnieks, laupītājs, vai citādi aizskar viņa godu un dzīvību, tam nedrīkst lamāties pretī vai mēģināt viņu pārspēt, lai pats nekļūtu par apsūdzēto.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00