dev1

Atmodas ielas nams Nr. 17

 

Atmodas № 17 ap 1916. gadu
Atmodas № 17 ap 1916. gadu
Atmodas № 17 2014. gadā
Atmodas № 17 2014. gadā

 

Gruntsgabals, uz kura atradās fotogrāfijā redzamā ēka, 1843. gadā tika nodalīts no kādreizējā Sarkanā kroga gruntsgabala Atmodas ielā № 19, jo kroga īpašnieks Simons Hiršmans savu blakus krogam jaunuzcelto māju par 1.100 rubļiem pārdeva Benjaminam Morgenšternam, kas to 1867. gadā pārdeva Lāzaram Levi par 1.600 rubļiem.

1874. gadā šo īpašumu par 1.200 rubļiem nopircis tirgotājs Markuss Kēnigsfests, kas to 1876. gadā par 2.000 rubļiem pārdevis Jākobam Kēnigsfestam.

1923. gadā to mantoja Izidors Kēnigsfests un 1932. gadā atraitne Dora Kēnigsfesta un Ošers Kēnigsfests.

1936. gada 15. oktobrī nams nodega, un 1937. gadā gruntsgabalu kopā ar Aizputes pilsētas aptiekas būvniecībai paredzētiem būvmatreiāliem par Ls 6.500 nopirka Aizputes pilsēta. Aptieku tomēr neuzcēla.

Kēnigsfestiem šeit bija manufaktūras veikals, 1899. gadā pilsētas dome atļāva Lizetei Fārenhorstai atvērt alus bodi Ādolfa Kēnigsfesta namā.

Pirmā pasaules kara gados šeit bija Jāņa Stīpnieka kurpnieka darbnīca, Zingera firmas šujmašīnu veikals, kā arī Frīdriha Rozenšteina grāmatu veikals un laikraksta Deutsche Zeitung pārdotava.

20. gados te bija Judītes Frīdbergas manufaktūras un galantērijas preču tirgotava, Feives Zēla frizētava, 30. gados – joprojām Zēla frizētava, Liperta velosipēdu un šujmašīnu veikals, Elzas Rozentāles manufaktūras tirgotava, Leontīnes Brežinskas trauku un dažādu preču veikals, Heinriham Šlosbergam gan saldumu, gan koloniālpreču un galantērijas preču veikals, Matildei Bērziņai maiznīca – tējnīca.

Kēnnigsfesta nama pagalmā bija Zēla mēbeļu darbnīca, kurā izcēlās minētais ugunsgrēks. Neraugoties uz to, ka ugunsgrēka laika nepārtraukti lija, nodega ne tikai Zēla mēbeļu darbnīca. Pilnībā nodega Kēnigsfesta un Hiršhorna (Atmodas ielā № 15) nami ar tajos esošiem veikaliem, darbnīcām un trim piebūvēm. Nodega arī Dr. Bergeres zobārstniecības kabinets.

Blakus esošājā pilsētas valdes pagalmā nodega tās pārziņā esošā valsts spirta un degvīna noliktavas ēka, kurā bija arī divu pilsētas kalpotāju dzīvokļi.

Mūsdienās Atmodas ielas № 17 adrese ir pašvaldības īpašumam – slimnīcas vajadzībām pārbūvētai 20. gs. 50. gados celtai kompartijas Aizputes rajona komitejas ēkai, kas faktiski celta uz kādreizējā Atmodas ielas № 15 gruntsgabala. Ēkas 1. stāvā atrodas Dr. Voldemāra Lejiņa vadītās Rīgas klīnikas „EGV“ Kurzemes filiāle, bet 2. stāvā Aizputes novada pašvaldības iestāde „Veselības un sociālās aprūpes centrs“.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00