dev1

27. novembrī plkst. 18:00 Meistardarbnīca “LABO DOMU UN DARBU KALENDĀRA VEIDOŠANA” muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” Saimes istabā. Pie durvīm jau klauvē Adventa laiks, laiks ieklausīties sevī un citos, tādēļ aicinām uz īpaša, labo domu un sajūtu kalendāra veidošanu, kalendāra, kurā pati lielākā vērtība ir svētku gaidīšanas sajūtu lološana, savu un apkārtējo cilvēku labo sajūtu audzēšanu.

Līdzi ņemamas krāsainas lapas, dažāda veida rakstāmie, šķēres. Dalība: 2 eiro.

20. novembrī plkst. 18:00 “STĀSTU VAKARS”  kopā ar Kazdangas folkloras kopu “Zīle” muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” Saimes istabā. Mūsu dzīve nav iedomājama bez stāstiem un pasakām, stāsti tā ir daļa no mūsu ikdienas. Agrāk ļaudis vakaros pulcējās saimes istabā uz vakarēšanu, parunāšanu, kopā būšanu, sevis un citu iepazīšanu, dalīšanos un klausīšanos. Mīļi gaidīts ikviens, liels un mazs, ar stāstu, ar vēlmi klausīties. Priecāsimies, ja būsi paņēmis līdzi kādu skaistu piedzīvojumu stāstu vai spoku stāstu, pašu priekam arī kādu cienastiņu, ar ko panašķēties. Tevi gaidīsim muzejā ar siltu tēju.

13. novembrī plkst. 18:00 Meistardarbnīca “NOĶER SAVU SAPNI”. Muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” Saimes istabā. Darbnīcā gatavosim sapņu ķeramos. Vēlams līdzi ņemt dziju vai tambordiegus, lentītes, pērlītes un spalviņas, adatas. Dalība: 2 eiro.

Šī ir viena no radošo otrdienu cikla „Svētkus gaidot” nodarbībām,  kur ikviens interesents tiek aicināts uz radoši darboties. Jo īpaši mīļi gaidītas ģimenes ar bērniem, uz kopā būšanu, kopā radīšanu, darbnīcās iegūsiet ne tikai jaunas prasmes, bet tā būs iespēja pašu rokām gatavot svētku dāvaniņas ar ko iepriecināt sev tuvos un mīļos. Audzēsim sevī svētku un kopības sajūtu. Uz tikšanos radošajās otrdienās!

7. novembrī plkst. 18:30 “SPĒKA DZIESMU VAKARS”  kopā ar grupu “ Baltās dūjas” muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” Saimes istabā.  Aicināts ikviens, kam tuva un mīļa ir dziedāšana. Silta tēja un dziesmu vārdi būs sarūpēti.

Dalība: 5 EUR (līdzmaksājums par telpām un grupas “Baltās dūjas” ceļa izdevumiem)

Kopsim savas latviskās tradīcijas, celsim savu dziesmu godā, ritināsim dziesmu kamolīšus, ļausim balsij sevi dziedināt un skaņai sevi piepildīt, celsim savu iekšējo spēku, būsim spēkā caur savu dziesmu! Spēka dziesmu grāmatā rakstīts: "Tautas dziesmas ir tautas spēkam. Ja Dievs ir iedevis balsi runāt, Viņš ir iedevis balsi sevis dziedināšanai. Sevi dziedināt nozīmē likt un ļaut sev dziedāt. Līdz ar to notiek dziedināšana, dziedēšana, dziedāšana. Šīs unikālā spēja ir dota katram un tā ir unikāla iespēja katram.

Dainu vibrācijas ļauj sasniegt lielus dziļumus cilvēkā. Dziesma atveras, kad dzied, apzinoties, ka tā ir liela dārgumu krātuve.

Šis spēka dziesmu sadziedāšanas vakari kopā ar grupu "Baltās dūjas" no Saldus notiek katra mēneša pirmajā trešdienā.

6. novembrī plkst. 18.00 „BAHA ZIEDU MAĢIJA”. Savās zināšanās, pieredzē un novērojumos dalīsies - sertificētā Baha ziedu terapijas praktiķe - konsultante Inese Šakale no Liepājas. Muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” Saimes istabā.

Runāsim:
Kas ir Baha ziedu terepija?
Kā un kam tā var palīdzēt?
Baha ziedu terapijas pamatprincipi
Baha ziedi bērniem.
Baha ziedi emocionālam līdzsvaram un fiziskajai veselībai.
Baha ziedu piemeklēšana un lietošana

Jautājui un atbildes.

Dalība. 3 eiro

Pieteikšanās obligāta T: 29823944 (muzejpedagoģe Māra)

Aizputes novadpētniecības muzejs turpina VKKF un Kurzemes plānošanas reģiona projektu konkursā "Kurzemes kultūras programma 2018" atbalstītā projekta "Domā. Dari. Dalies!" realizāciju, novembrī piedāvājot sekojošas meistardarbnīcas:

Priecājos par novada sieviešu lielo atsaucību muzeja iniciatīvai, jo uz skoliņas pirmo nodarbību oktobrī, kas bija veltīta matu kopšanai un veidošanai, nācās organizēt vēl papildus nodarbību. Tik daudz priecīgu un starojošu acu vienuviet ikdienā nenākas redzēt bieži. Solīju, ka iesākto turpināsim. Turot solījumu un, domājot par to, cik svarīgi ikvienai sievietei ir prast un spēt pašai parūpēties par savu ārējo izskatu un iekšējo labsajūtu, 16. novembrī plkst. 18:00 muzeja Saimes istabā piedāvājam pasākumu - meistardarbnīcu “Tavs dabiskais skaistums”, kurā tiksimies ar Daci Gudēnu no „Oriflame Skaistuma studijas”.

Nāc, nāc, Veļu māte,
Ko par miegu bēdājies?
Atradīsi biezu putru
Gara galda galiņā.

Kad vakari kļūst arvien tumšāki un migla veļas kamolos, tad ir pienācis īstais laiks ieskatīties kādā mazāk zināmā, bet svarīgā gada cikla tradīciju kopumā - mūsu senču godināšanā. Uz mirkli apklust, ieiet dziļumā un pateikt paldies, lūgt aizgājušo mīļo svētību, labvēlību un palīdzību ir daudzu pasaules tautu neatņemama tradīcija. Visiem kopā vārīt Mēmo veļu putru, ietīties mūžzaļo augu smaržīgajos dūmos, iededzināt sveces, dziedāt un iet rotaļās - tās ir no paaudzes paaudzē nodotas dziļas zināšanas, kuras būs unikāla iespēja apgūt 23.novembrī plkst.18:00 Aizputes novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amata prasmes” Saimes istabā kopā ar latvisko tradīciju zinātājiem un kopējiem - Ivetu un Vidvudu Medeņiem.

No 19. oktobra līdz 28. novembrim muzeja izstāžu zālē apskatāma draudzīgā "Liepājas pozitīva" 22 fotogrāfu kopizstāde "Kaleidoskops". Tikšanās ar darbu autoriem 26. oktobrī plkst. 17:00

No laikraksta "Kurzemes vārds" korespondentes Ilzes Kļepikovas rakstītā:

Sākusies ar fotogrāfa Jāņa Vecbrāļa vadītiem fotokursiem, pirms gadiem pieciem izveidojusies fotoentuziastu un domubiedru grupa "Liepājas pozitīvs", kas kopīgās meistarklasēs, izbraukumu sesijās un citos pasākumos attīsta prasmes fotogrāfijā un savstarpējo draudzību. Bet nu "Liepājas pozitīvs" sper soli tālāk pretī izaugsmei un 2. maijā atklās kopizstādi "Kaleidoskops".

Meistardarbnīca "RAKSTAINIEM VALNĪŠIEM MANI CIMDI ZEĶES" notiks kā 2 nodarbību cikls. Meistardarbnīcu cimdu valnīšu adīšanai 20. oktobrī no plkst. 10:00 - 12:00 vadīs LIGITA EGLĪTE, bet meistardarbnīcu zeķu valnīšu adīšanā 23. oktobrī no plkst.18:00 - 20:00 vadīs ANNA DIMZĒNA. Darbnīcas nodarbībās dalībnieki iepazīs dažādas cimdu un zeķu dekoratīvo valnīšu adīšanas tehnikas, to praktisko pielietojumu un apgūs to adīšanas prasmes. Līdzi ņemama dzija un adāmadatas.

Darbnīcas notiek VKKF/ Kurzemes plānošanas reģiona atbalstītā muzeja projekta "Domā. Dari. Dalies!" aktivitāšu ietvaros. Uz darbnīcu obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 29623284 ( Jolanta).

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00